Miljö & Kvalitet

Miljö

Holje Trading AB:s miljöarbete bygger på att lagar, bestämmelser och avtal anger miniminivån. Holje Trading har som mål att bevara miljön och att förebygga och minimera miljöpåverkan från företagets aktiviteter. Holje Trading vill medverka till en varaktig och hållbar utveckling sett ur ett livscykelperspektiv.

Kvalitet

Holje Trading AB arbetar med kvalitet utifrån mottot ”rätt kvalitet i rätt tid i kombination med en god service”.

Holje Trading är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001 vilket garanterar:

– Att våra kunder får rätt kvalitetsnivå på den skrotråvara de köpt.

– Att vi utför vårt förädlingsarbete på ett miljömässigt riktigt sätt.

Holje Trading är ISO-certifierade sedan januari 2002. Omcertifiering gjordes senast i februari 2017 av Qualify AB enligt följande standarder:

• Kvalitet ISO 9001:2008
• Miljö ISO 14001:2004

Klicka på bilden för större visning.

ISO 170509 certifikat