Produkter

Järnskrot

Återvinning av järnskrot ökar allt mer, då det blir en allt viktigare råvara hos stålverken i takt med att man använder fler och större elektrostålugnar runt om i världen. Det är framför allt vid framställning av kvalitetsstål, såsom rostfria och värmebeständiga stål, som de elektriska ugnarna kommer till användning. Även kolstål framställs på skrotbas i elektrostålugnarna.

Järnskrot sorteras i cirka 25 olika grundkvaliteter och är för den svenska marknaden bl a klassificerade i Skrotboken 2000. Utvecklingen går mot att respektive stålverk eller gjuteri har sina egna unika krav på den skrotråvara man önskar köpa.

Holje Trading tar emot järnskrot av alla slag, bearbetar och sorterar detta så att det blir en förädlad och begärlig råvara till gjuterier och stålverk runt om i världen.

Vi köper även alla typer av rostfritt stålskrot.


Metallskrot

Av de metaller som återvinns är aluminium den största och en av de metaller som kräver lägst energiåtgång, cirka 5 % vid omsmältning, jämfört med jungfrulig råvara. För Holje Trading AB är aluminium en av de metaller vi handlar med. Andra exempel kan vara bly, koppar, mässing, tenn, brons, zink, etc.

Vi handlar även med mera komplexa eller sammansatta material såsom kabel och elmotorer.

Även metallskrot sorteras av vår kompetenta personal i en mängd olika skrotkvaliteter baserat på legeringsinnehåll, ytbeläggning, format, etc. I tveksamma fall med hjälp av analysutrustning.

Vår avsättning sker till hela världen. Kontakta oss för dagsaktuellt bud på dina metaller.


Helhetslösningar

När det gäller andra restprodukter som wellpapp, träavfall, plast, brännbart avfall, farligt avfall etc, samarbetar vi med andra specialistföretag. Det innebär att vi kan erbjuda s k helhetslösningar dvs att vi tar hand om hela restprodukthanteringen hos våra leverantörer/kunder.